Malý Mehrin

Aktuální výstavaVýstava zahajující provoz muzea s podtitulem
Moravští židé a jejich životní příběhy.

Lidské osudy vyprávěné prostřednictvím autentických předmětů a filmových svědectví pamětníků z archivu USC Shoah Foundation, kterou připravil dokumentarista Martin Šmok s použitím sbírkových předmětů patřících spolku OpenEye, z. s.

Připravovaná výstava představí moderní historii židovské přítomnosti na Moravě způsobem, který pomůže narušit předsudky a stereotypy zatíženou „velkou historii“. Přiblížíme návštěvníkům minulost jako součet individuálně prožitých lidských životů. Vystavené předměty i většina svědectví pamětníků budou veřejnosti představeny vůbec poprvé. 

Zde je malá ukázka:

Vyhláška města Olomouce, 1940

Vzhledem k významu protižidovského štvaní v nacistické propagandě okupační moc neotálela s prosazováním protižidovských nařízení, vyhlášek a zákonů. Zákon jasně definoval, kdo má být považován za žida, ať už se dotyčná osoba považovala za kohokoliv. Čistě rasisticky byly definovány i různé stupně míšenců. Zákazů neustále přibývalo, jejich cílem bylo důsledné společenské oddělení, odebrání majetku a izolace. Zákon zakazoval pohlavní styk a smíšené sňatky mezi rasami, vyhlášky postupně odebraly osobám označeným za židy jakýkoliv osobní majetek, jejich firmy byly předány rasově vyhovujícím správcům, arizátorům. Slovo árijec tehdy označovalo ne-židy, tedy protektorátní státní příslušníky rasově vyhovující. Aby bylo možno židy okamžitě poznat, byla pro ně zavedena povinnost viditelně nosit na oděvu žlutou hvězdu. Zasažena byla i gramatika: židé jako cizí národ a rasa se nyní měli psát výhradně s velkým písmenem.

cs_CZCzech