Malý Mehrin

Rabín Feder a jeho přístup k životu v traumatu

Květnovou připomínku skončení druhé světové války lze uchopit různými způsoby. My jsme velmi rádi, že naše pozvání přijala PhDr. Zuzana Peterová. K tématu návratu přeživších a přenosu jejich traumat na další generace má osobně i profesně blízko, její rodina ztratila během holokaustu okolo šedesáti členů. Působí jako psychoterapeutka na pražské židovské obci a je autorkou řady knih, mj. o rabínu Richardu Federovi. 

Jméno dr. Richarda Federa je neodmyslitelně spjato s Brnem. Narodil se koncem 19. století a dožil se úctyhodného věku 95 let. Dodnes jsou mezi námi ještě ti, kteří jeho vzdělanou a laskavou osobnost pamatují. Ve věku šedesáti let byl zařazen s celou svojí rodinou do transportu do Terezína. I zde se jako rabín snažil v obtížných podmínkách udržovat náboženský život, uzavíral sňatky a svou moudrostí byl oporou svému okolí. Jeho žena zahynula v Terezíně, synové a dcera společně s rodinami byli zavražděni v Osvětimi. Osvobození se z celé své široké rodiny dožil jako jediný. V roce 1953 byl zvolen oblastním rabínem moravskoslezských náboženských obcí a přestěhoval se do Brna. Zůstal zde i po roce 1961, kdy se stal zemským rabínem. Z vyprávění těch, kteří jej potkali, víme, že svému smutku se nikdy navenek nepoddával. Byl to právě on, kdo docházel do rodin přeživších a poskytoval v rozhovorech útěchu a naději. Zemřel v roce 1970 a je pochován na brněnském židovském hřbitově.

cs_CZCzech