Malý Mehrin

Aktuální výstava

NAŠE domy

Používání přivlastňovacích zájmen představuje v moderní české historii
zajímavý fenomén. MŮJ… TVOJE… JEJÍ… JEHO… NÁŠ… VAŠE… JEJICH… VŠECH? Na ulicích města Brna, tak, jak v nich žijeme dnes, stávalo přes sedm setdomů oficiálně nakoupených Vystěhovaleckým fondem pro Čechy a Moravu během roku 1941. Původní majitelé a majitelky domů byli k prodeji nuceni na základě úředního označení za Židy nebo žili s takto označenými lidmi v manželství, aniž by SVÉ domy prodat chtěli. Ne vždy o vystěhování
usilovali. Některé domy fond opětovně prodal soukromým osobám či městu
Brnu, většinu si ponechal a pronajímal. Po skončení války se majitelé
měnili znovu, ale jen vzácně se dům vrátil do rukou těch původních. V
nejširším slova smyslu označení NAŠE zahrnuje všechny, kteří v JEJICH
domech někdy bydleli, pracovali, o něčem snili… Zahrnuje také nás,
kteří je denně míjíme a ony tak utváří kulisy NAŠICH vlastních životů.
Výstava komplexně představuje téma arizace nemovitého majetku
Vystěhovaleckým fondem v Brně. Pracuje s mapou, kam jsou adresy domů
zaneseny, archivními dokumenty a vzpomínkami pamětníků i současníků.
Osmi domům a osudům JEJICH původních majitelů z ulic Masarykova,
Hybešova, Lipová, Dornych, třída Kapitána Jaroše, Mučednická, Botanická
a ze Židenic, se potom věnuje blíže. Předkládaný soubor informací patří
k soukolí holokaustu, byť tam NÁŠ zájem nekončí. Příběhy jednotlivých
domů se samozřejmě ubíraly po skončení války různými cestami dál. Je
více než pravděpodobné, že vstoupily do života i vám. Jak v případě
domů, co stále stojí, tak u těch, co z mapy města nadobro zmizely, lze
věřit, že je vždy lepší věci vědět než nevědět. A že je možné pěstovat
citlivost společnosti tak, aby se přirozeně snažila vyhnout více ranám
na stejné místo.
Vernisáž 4. ledna 2024. Výstava potrvá do 28. března 2024

cs_CZCzech