Malý Mehrin

Varhany v židovské liturgii

Přednáška Mgr. Václava Petera

 

Připadá vám nepravděpodobné, že znějí varhany při bohoslužbách v synagoze? Bývají vůbec varhany součástí synagog? A abychom vás trochu nalákali, můžeme snad prozradit, že varhany se objevují v neortodoxním prostředí židovství. Například při budování největší brněnské novodobé synagogy došlo mezi starší a mladší generací členů komunity ke sporu o jejich umístění v budově. Nakonec se melodie varhan zdejším prostorem nesla. V současnosti varhany znějí např. v Jeruzalémské synagoze v Praze, ale jen příležitostně před některými svátky. Konají se zde dokonce koncerty pro veřejnost. Kdy místní varhany vznikly, kdo je postavil a proč jsou památkově chráněné? Kdo stojí za vznikem hudby pro varhany v synagoze? Co je nutné při péči o varhanní organismus dělat, aby dobře fungoval?

Tahle nepříliš známá témata nám přijede představit varhaník z Jeruzalémské synagogy, organolog a muzikoterapeut v jedné osobě, pan Mgr. Václav Peter. A aby mohl doplnit přednášku ukázkami hry na varhany, doprovodí jej do Brna jeho žena, kterou jsme měli možnost osobně poznat již v květnu, paní PhDr. Zuzana Peterová. Ta bude celý večer moderovat.

 

čtvrtek 21. 9. v 18.00 hod.

cs_CZCzech