Malý Mehrin

NAŠE domy - vernisáž výstavy

čtvrtek 4. ledna v 18 hodin

Používání přivlastňovacích zájmen představuje v moderní české historii zajímavý fenomén. MŮJ… TVOJE… JEJÍ… JEHO… NÁŠ… VAŠE… JEJICH… VŠECH? Na ulicích města Brna, tak, jak v nich žijeme dnes, stávalo přes sedm set domů oficiálně nakoupených Vystěhovaleckým fondem pro Čechy a Moravu během roku 1941. Původní majitelé a majitelky domů byli k prodeji nuceni na základě úředního označení za Židy nebo žili s takto označenými lidmi v manželství, aniž by SVÉ domy prodat chtěli. Ne vždy o vystěhování usilovali. Některé domy fond opětovně prodal soukromým osobám či městu Brnu, většinu si ponechal a pronajímal. Po skončení války se majitelé měnili znovu, ale jen vzácně se dům vrátil do rukou těch původních. V nejširším slova smyslu označení NAŠE zahrnuje všechny, kteří v JEJICH domech někdy bydleli, pracovali, o něčem snili… Zahrnuje také nás, kteří je denně míjíme a ony tak utváří kulisy NAŠICH vlastních životů. Výstava komplexně představuje téma arizace nemovitého majetku Vystěhovaleckým fondem v Brně. Osmi vybraným domům se věnuje blíže. Předkládaný soubor informací patří k soukolí holokaustu, byť tam NÁŠ zájem nekončí. Příběhy jednotlivých domů se samozřejmě ubíraly po skončení války různými cestami dál. A je více než pravděpodobné, že vstoupily do života i vám.

cs_CZCzech