Malý Mehrin

Hachšary v Československu

pondělí 26. 2. v 18 hodin

Hachšary – zemědělská výcviková centra, začala v meziválečném Československu vznikat ve 20. letech. Měla za cíl poskytnout židovské mládeži proškolování v oblasti agrikultury a řemesel, ale i praktickou výuku pro život v kolektivních osadách – kibucech.

Ideologická příprava hachšar vycházela z konceptu socialistického sionismu a jejím cílem bylo vytvořit zemědělskou a dělnickou třídu v Palestině. Vedle praktických dovedností byla ve  výcvikových táborech zdůrazňována rovnost členů, byl vyžadován smysl pro zodpovědnost, povinnost, spravedlnost a silný pocit solidarity mezi jednotlivými členy.

Přednáška Daniely Bartáková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR se rovněž pokusí postihnout proměny celého konceptu v reakci na blížící se začátek války a nutnost zajistit vystěhování co největšímu počtu židovské mládeže. Vstupné dobrovolné.

cs_CZCzech