Malý Mehrin

Genealogické bádání – cesta tam a zase zpátky

pondělí 25. března v 18 hodin

Pro mnohé z nás je jistě vzrušující znát odpověď na otázku Kdo byli moji předci? Nejen ti neznámí a bezejmenní, ale zejména ti nejbližší, kteří žili na konkrétních místech a s nimiž máme společnou DNA a mnohé povahové rysy… Jak praví Wikipedie: Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu.

Do těchto tajů často a rád vstupuje i Julius Müller, ředitel společnosti Toledot – centra pro židovskou genealogii v Praze, která vznikla v roce 2001. Toledot je hebrejsky generace.

Vstupné dobrovolné.

cs_CZCzech