Malý Mehrin

O místech, kde byly kdysi moravské svitky Tóry doma; 1942-1964-2019

Malý Mehrin


od 6. 5. v 18 hodin

vernisáž nové výstavy

Kolekce svitků Tóry z českých a moravských synagog byla shromážděna v Praze v roce 1942. Většina této unikátní sbírky byla prodána v roce 1964 do Londýna, kde byl zřízen Nadační fond (MST) s cílem připomínat zaniklé židovské obce v předválečné ČSR. Jak dnes vypadají místa, odkud pocházely moravské svitky a jak se pomalu mění paradigma pamětních svitků Tóry, to, spolu s krátkým historickým úvodem, naznačí tato výstava.

cs_CZCzech