Malý Mehrin

Zapojení protektorátní policie do perzekuce a deportací Židů v Čechách a na Moravě -přednáška rakouského historika Niklase Perziho

Zapojení protektorátní policie do perzekuce a deportací Židů v Čechách a na Moravě – přednáška rakouského historika Niklase Perziho pondělí 24. června v 18 hodin Historici a badatelé dlouho líčili pronásledování, vyvlastňování, deportace a vyvražďování českých a moravských Židů jako akce, které iniciovali a prováděli výhradně němečtí okupanti. Někteří současní badatelé, jako Wolf Gruner nebo Benjamin Frommer, již tento obraz korigovali a sledovali roli různých orgánů a úřadů v protektorátu – českých i etnicky německých – od prezidenta a ústřední vlády a zemských úředníků až po okresní úřady. V návaznosti na výše zmíněné se přednáška historika Niklase Perziho zaměří na to, do jaké míry se protektorátní bezpečnostní složky podílely nejen na deportacích, ale také na prosazování protižidovských zákonů a nařízení a na vyhledávání a zatýkání Židů. Uvidíme, že prakticky v každé fázi perzekuce se židovské oběti s protektorátními úředníky setkávaly. Niklas Perzi, historik se zaměřením na dějiny českých zemí ve 20. století. Vedoucí vědecký pracovník Centra pro výzkum historických migrací (ZHMFF) při Institutu pro dějiny venkova (IGLR) v St. Pöltenu, spolukoordinátor a spolueditor bilaterální knihy Sousedé. Přednáška se uskuteční v německém jazyce s českým překladem. Vstupné dobrovolné. Zdroj: Archiv Jaroslava Čvančary

Franz Kafka – Ruth Kohn: příběhy odvahy

Franz Kafka – Ruth Kohn: příběhy odvahy Arnoldova vila Drobného 299/26 neděle 23. června v 16 hodin Spletitý životní příběh česko-německé výtvarnice i její „kafkovské“ obrazy představí diskuse a vernisáž výstavy v Arnoldově vile. Diskuze historičky Táni Klementové s mezinárodně uznávanou výtvarnicí Rut Kohn (* 1937) připomene její životní osudy a dílo. Rodiče Rut Kohn, žijící v Třebušicích, které se staly součástí zabraných Sudet, se v roce 1938 odmítli přihlásit k německé národnosti. Za komunistické totality Rut kvůli „nevhodnému třídnímu původu“ nepřijali na gymnázium. Provdala se za Pavla Kohna, literáta a dramaturga karlovarského divadla, který jako jediný z rodiny přežil holokaust. Z politických důvodů musel z divadla odejít a roky marně hledal stálý pracovní poměr. Když se Kohnovým podařilo v roce 1967 navštívit západní Německo, rozhodli se pro emigraci. V Německu se Rut Kohn začala věnovat výtvarnému umění. První velkou výstavu měla v roce 1983 v Mnichově. Následovaly výstavy v Kunstsalonu v Mnichově, ve Stuttgartu, ale i na nejvýznamnějším výtvarném veletrhu ve švýcarské Basileji, ve Francii a po pádu komunismu také v České republice. Roku 2006 získala ocenění Významná česká žena ve světě. Kurátorkou výstavy je Marie Kopecká Verhoeven. Pořad organizuje festival Meeting Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna a Arnoldovou vilou.

Japonská profesorka v Malém Mehrinu

Japonská profesorka v Malém Mehrinu Profesorka Masako Shibatu z univerzity v japonské Cukubě se zabývá výzkumem holokaustu v Evropě – a na své cestě po zemích střední Evropy se stavila i u nás v Malém Mehrinu.

Otevřená nová 3D expozice ve sklepních prostorách!

Otevřená nová 3D expozice ve sklepních prostorách! od úterý 14. května Hologramy rituálních předmětů mikulovského pohřebního bratrstva Chevra kadiša, purimová maska v 3D podobě nalezená v geníze holešovské synagogy, možnost samostatně si složit štít na Tóru na interaktivní dotykové obrazovce i zapálit svíčky při šábesové večeři… to je jenom část toho, co u nás můžete vidět. Navštivte ojedinělou epozici! Upozornění na změnu otevírací doby ve středu, nově 14-18 hodin!

Brněnská muzejní noc

Brněnská muzejní noc Sobota 18. května od 18 do 24 hodin Připojili jsme se k řadě organizací a institucí, které tuto noc nabízejí své otevřené brány všem, kteří jsou zvídaví. Přijďte navštívit zdarma naše tak trochu neobvyklé prostory muzea, které čerstvě otevřelo novou expozici předmětů ve 3D rozlišení! Hologramy rituálních předmětů mikulovského pohřebního bratrstva Chevra kadiša, purimová maska v 3D podobě nalezená v geníze holešovské synagogy, možnost samostatně si složit štít na Tóru na interaktivní dotykové obrazovce i zapálit svíčky při šábesové večeři… to je jenom část toho, co u nás můžete vidět. Seznámíte se s vítězným návrhem expozice budoucího muzea MEHRIN nebo s aktuální výstavou O místech, kde byly kdysi moravské svitky Tóry doma; 1942–1964–2019.

Židovské hřbitovy a pohřební rituály

Židovské hřbitovy a pohřební rituály Café Kaprál, Údolní 17, Brno úterý 14. května v 19 hodin Jaroslav Achab Haidler napsal krásnou, fascinující knihu Židovské hřbitovy a pohřbívání, která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Grada. Na tu knihu se dlouho čekalo, protože hodně lidí vědělo, čím se Achab už nejméně patnáct let intenzivně zabývá: překládáním náhrobků na židovských hřbitovech v Čechách a na Moravě. Těch zachovalých hřbitovů je téměř tři sta padesát. Náhrobků okolo sto padesáti tisíc! A my jsme si Achaba pozvali, aby původně 16. listopadu v krásném prostředí Café Kaprál o této své vášni vyprávěl. Achab sám nazývá podobná setkání s posluchači přednáškami, kdo ale někdy takovou „přednášku“ zažil, ten ví, že jde o naprosto originální performance (Achab je koneckonců herec a dlouholetý ředitel divadla v Ústí nad Labem), během které se dozvíme mnohem víc, než název naznačuje. Achab navíc nepředává pouze informace, i když ani o ty není nouze: svým „učením“ sahá lidem na srdce, jako by přesně věděl, kde ho každý z nás má. Přesunutý program z listopadu 2023.

O místech, kde byly kdysi moravské svitky Tóry doma; 1942-1964-2019

O místech, kde byly kdysi moravské svitky Tóry doma; 1942-1964-2019 Malý Mehrin od 6. 5. v 18 hodin vernisáž nové výstavy Kolekce svitků Tóry z českých a moravských synagog byla shromážděna v Praze v roce 1942. Většina této unikátní sbírky byla prodána v roce 1964 do Londýna, kde byl zřízen Nadační fond (MST) s cílem připomínat zaniklé židovské obce v předválečné ČSR. Jak dnes vypadají místa, odkud pocházely moravské svitky a jak se pomalu mění paradigma pamětních svitků Tóry, to, spolu s krátkým historickým úvodem, naznačí tato výstava.

Jom ha-šoa – Veřejné čtení jmen obětí holocaustu

Jom ha-šoa – Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Ivančice, boční schody Památníku Alfonse Muchy, Palackého nám. 4/9 pondělí 6. května od 14 hodin Každý rok se snažíme najít novou lokalitu a organizačního partnera pro hlavního pořadatele této akce – Institut terezínské iniciativy, který by pak dále každoročně ve čtení jmen obětí holocaustu pokračoval. Vloni jsme se dohodli s Náměští nad Oslavou, letos na naši výzvu pozitivně reagovalo Městské kulturní středisko v Ivančicích. To se ve spolupráci s místním gymnáziem rozhodlo letošní Jom ha-šoa uspořádat a věříme, že v takto započaté tradici bude pokračovat.

Proudloužení výstavy NAŠE DOMY

Prodloužení výstavy NAŠE DOMY Vzhledem k velkému zájmu prodlužujeme výstavu NAŠE DOMY do 28. 4.! Výstava komplexně představuje téma arizace nemovitého majetku Vystěhovaleckým fondem v Brně. Osmi vybraným brněnským domům se věnuje blíže. Předkládaný soubor informací patří k soukolí holokaustu, byť tam náš zájem nekončí. Příběhy jednotlivých domů se samozřejmě ubíraly po skončení války různými cestami dál. A je více než pravděpodobné, že vstoupily do života i vám. Vstupné dobrovolné.

cs_CZCzech