Malý Mehrin

Brod a my

Pod tímto názvem jsme na našem Facebooku uvedli, že se můžete potkat s novinářem Petrem Brodem, který “zná prakticky každého a o všech toho dost ví”, jinými slovy vypráví poutavé příběhy o vlastní rozvětvené přízni i lidech, které potkal na své pestré životní pouti.
A přesně tohle podvečer v úterý 23. ledna 2024 nabídl těm, kteří nezaváhali a prostory Malého Mehrinu zcela zaplnili.

24-0021-072-nahled
24-0021-101-nahled
Načíst více

Konec galerie

Naše domy

Hned v prvním týdnu nového roku 2024 jsme odvážně zahájili již 4. ledna výstavu Naše domy. Nový rok ukázal, že návštěvníci mají zájem poznávat osudy brněnských domů, protože do Malého Mehrinu zavítaly desítky návštěvníků, takže název muzea se ukázal v tomto případě oprávněným.
Autorka výstavy Mgr. Táňa Klementová předkládá veřejnosti konkrétní příběh osmi domů, které vybrala z více než 700 Vystěhovaleckým fondem arizovaných brněnských domů. Ty jsou doplněny velkoplošnou mapou Brna, na které jsou barevnými body vyznačeny všechny domy, kterých se “odkoupení” týkalo. Nechybí ani bohatý doprovodný fotografický a dokumentační materiál k jednotlivým domům i písemnosti doprovázející samotný proces arizace. Ostatně, přijďte se podívat sami. Výstava potrvá do 27. března 2024.

Naše domy 4
Naše domy 2
Načíst více

Konec galerie

Labyrint normalizace v nás

Téma normalizační protižidovské propagandy bylo obsahem brněnské přednášky Martina Šmoka, autora výstavy a stejnojmenné knihy Židovského muzea v Praze – Labyrintem normalizace. V jeho bohatých obrazových i audiovizuálních materiálech se poprvé objevila i fotografie, pořízená v Brně o svátku Chanuka v roce 1968. Vkládáme ji k našim doprovodným obrázkům z akce samotné a prosíme, pokud byste na ní někoho poznali, dejte nám určitě vědět! Fotografii nám poskytla Judita Herzog.

Labyrint
Načíst více

Konec galerie

Korespondence E+I

Pod tímto povědomě znějícím názvem se ve čtvrtek 14. prosince uskutečnila přednáška, která byla jako ušitá do právě probíhající výstavy fotografií Freda Iltise. Přednášející Táňa Klementová do ní připravila překlady dopisů, které si vyměňovali pánové Albert Einstein a Hugo Iltis (což byl tatínek Freda) přes oceán. Do předčítání dopisů zapojila i přítomné…

No Images Found!

Izrael a Gaza v souvislostech

V případě izraelsko-palestinského konfliktu se bavíme o konfliktu, který v uplynulých dekádách nabýval četných podob, ale nikdy bohužel neztratil svou potenci. I přesto byl svět šokován brutalitou a zvěrstvy, kterých se teroristé z palestinského hnutí Hamás dopustili 7. října na izraelských občanech na území Izraele. Kupodivu, i v části Evropy, k nímž patříme a chceme náležet, se našlo velké množství lidí, kteří těmto činům aplaudovali. Taková reakce přináší údiv, rozhořčení, ale také spoustu otázek, na něž není snadné nacházet odpovědi. Proto jsme si pozvali do Malého Mehrinu na Vídeňskou odborníky, kteří mají k věci hodně co říct. Politoložku Mgr. Evu Taterovou, M.A., Ph.D., která pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV a přednáší na Masarykově univerzitě, a plukovníka generálního štábu doc. Mgr. Ing. Libora Kutěje, Ph.D., který je ředitelem Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany a bývalým důstojníkem zpravodajské služby, jenž působil tři roky jako vojenský přidělenec na velvyslanectví České republiky v Izraeli.
Děkovné reakce, které nám od účastníků besedy přišly, svědčí o tom, že tohle setkání mělo smysl.
20231101_180854
20231101_181222
Načíst více

Konec galerie

Ochutnávka košer vín

Již podruhé v tomto roce jsme na mnohá přání zopakovali ve čtvrtek 26. 10. řízenou ochutnávku košer vín z rakouského vinařství Hafner. Opět za námi z Bratislavy přijel pan Ladislav Polák, který spolu se svou manželkou představil a nabídl k ochutnání kolekci bílých i červených vín. Tu pro “naši” ochutnávku osobně vybral a sestavil majitel vinařství pan Hafner tak, aby přítomní měli možnost ochutnat vzorky napříč nabídkou včetně vína, které nabízí v láhvi se šroubováním určené na kiduš. Odborný výklad nejen o pěstování, odrůdách i přísných pravidlech při výrobě košer vín zaujal přítomné tak, že otázky následně nebraly konce…

 

20231026_175723
20231026_193509
20231026_201012
Načíst více

Konec galerie

Nora Lustigová – osud mezi Brnem a Norskem

Ve středu 11. 10. proběhla přednáška, na níž doc. Miluše Juříčková z Masarykovy univerzity seznámila přítomné s jedním z mnoha osudů židovských uprchlíků. Nora Lustigová byla členkou Mezinárodní ligy žen za mír a svobodu. Přestože sama pomáhala uprchlíkům z Německa i Rakouska, i ona byla nucena odejít prostřednictvím Nansenovy nadace do Norska, ale i toto útočiště se brzy stalo cílem nacistické okupace.
Byla uvězněna, deportována a zavražděna. Její hrob naleznete na brněnském židovském hřbitově.

No Images Found!

Kluci z Boskovic

Ve středu 4. října naše pozvání k besedě přijala paní Vicky Unwin, vnučka “moravského Kafky” Hermanna Ungara. Její povídání se točilo nejen
kolem její knihy Boy from Boskovice (Chlapec z Boskovic), kde se vyrovnává s rodinnou “anamnézou” složitých povah svého otce Thomase a
dědečka Hermanna. “Paní Vicky jsme nepozvali jen jako vnučku významného spisovatele, ale jako paní Vicky Unwin”, uvedla za Mehrin besedující
Táňa Klementová, a proto se debata vedla také o jejím přijetí vlastních židovských kořenů a rodinného odkazu z Moravy. Záznam celé besedy můžete
zhlédnout na našem Facebooku.

IMG_3918
IMG_3932
Načíst více

Konec galerie

Varhany v židovské liturgii

Ve čtvrtek 21. září nás poctili svou návštěvou manželé Peterovi, rodiče současného pražského rabína. Paní Peterová u nás přednášela již v květnu tohoto roku, nyní přijela společně s manželem Václavem Peterem, který je varhaníkem v pražské Jeruzalémské synagoze a organologem, současně i muzikoterapeutem. Jejich povídání se týkalo hlavně konkrétních varhan z Jeruzalémské synagogy, jejich údržbě a provozu, ale především vzniku hudby pro tento nástroj – název přednášky Varhany v židovské liturgii tak zcela naplnil avizované téma.

20230921_180822
Načíst více

Konec galerie

Fred Iltis – 100 – Na jih a na sever od hranic

Pod tímto názvem jsme v úterý 19. 9. 2023 otevřeli v našich prostorách v pořadí již třetí výstavu…

Fred Iltis se narodil 20. dubna 2023 v Brně. S rodinou uprchl před nacisty do Spojených států, kde po válce získal titul Ph.D. v oboru entomologie na University of California a v 60. letech se usadil s manželkou Julií v San Jose, kde vyučoval na katedře biologie. Stal se velmi citlivým na problémy menšin i projevy bezpráví, a tak prostřednictvím černobílých fotografií začal mj. dokumentovat i aktivity hnutí za občanská práva. Své fotografie sám vyvolával, tiskl a pečlivě archivoval u sebe doma. Se skromností sobě vlastní odmítal návrhy na jejich vystavení. Až v roce 2008 přijal návrh pana Daniele Ravenny, který soubor Fredem pečlivě vybraných 40-ti fotografií v roce 2009 v Miláně vystavil. Fred Iltis se však otevření výstavy už nedožil. Jsme rádi, že laskavým zapůjčením pana Ravenny můžeme tyto fotografie v Brně představit, a to právě 100 let od narození jejich autora, který by se jistě těšil svému návratu do rodného města.  

23-0171-032-nahled
23-0171-129-nahled
Načíst více

Konec galerie

David Placzek v Café Kaprál

David Placzek, který zemřel v Austrálii roku 2008, byl v Brně 26.6. přítomen samozřejmě pouze symbolicky, respektive prostřednictvím knihy svých pamětí. Více než dokonale ho ovšem zastoupila jeho neteř Rachel Alon-Margalit, která žije v Izraeli a která se zasloužila o anglické vydání knihy v roce 2016. Nyní kniha vychází česky jako první titul edice Mehrin, jejímž založením plníme další ze stanovených úkolů projektu zbudování moravského židovského muzea Mehrin.
Jelikož na Vídeňské 14 je od minulého týdne výstava, která neumožňuje sálovou úpravu, přesunuli jsme „křest“ do skvostných kulis Café Kaprál v centru města a potěšilo nás, kolik lidí si na tento slavnostní večer udělalo čas. Večer moderovali Táňa Klementová a Martin Reiner. Uvedení knihy na trh se zúčastnili i čtyři
členové brněnské rodiny Placzeků, do jejichž Café Placzek si můžete zajít na výbornou kávu a zákusky.
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
Načíst více

Konec galerie

Vernisáž výstavy Wernera Malleho

V pátek 23. června proběhla na Vídeňské 14 vernisáž výstavy Stopy světlo česko-německého sochaře a výtvarníka Wernera Malleho. Werner strávil v Brně šest dní i se svou ženou a osobně se podíval jak na instalaci výstavy, tak na vztyčení dvoutunového kolosu Restlicht (Zbytkové světlo) na náměstí Svobody, který připomíná nejtěžšího období pro evropské židy v letech 1938-1945. Za významnou pomoc při instalaci výstavy děkujeme Jozvovi Hyžnému, za fotky z vernisáže Mirce Holasové. Speciální dík patří Petru Šestákovi, který s nápadem uspořádat Wernerovi v Brně výstavu přišel a také nás vzájemně propojil. A zdravíme i kolegy z festivalu Meeting Brno, s nimiž jsme úzce spolupracovali při vyřizování logistických záležitostí spojených s vystavením Restlichtu.

4-1.jpg
5-1.jpg
6-1.jpg
Načíst více

Konec galerie

Jeřábek a Uhde o Milanu Kunderovi

Velkému zájmu se těšila beseda, kterou v pondělí vedli diskutující PhDr. Mojmír Jeřábek a PhDr. Milan Uhde. Objektem jejich zájmu byla osobnost Milana Kundery. Koho zajímá, o čem konkrétním byla řeč, může si celou přednášku poslechnout na Facebooku Malého Mehrinu a níže si prohlédnout fotografie Víta Mádra…
 
23-0104-042_1-nahled.jpg
23-0104-105_1-nahled.jpg
Načíst více

Konec galerie

Jan Špilar na besedě v Malém Mehrinu pověděl, čím vším je...

A kdo povídání v úterý 30. května nestihl u nás navštívit osobně, a rád by to věděl, může si pustit záznam z besedy na našem Facebooku
20230530_1951551.jpg
20230530_200812.jpg
Načíst více

Konec galerie

Osobnost dr. Richarda Federa nezůstane zapomenuta

Středeční přednáška psychoterapeutky a spisovatelky PhDr. Zuzany Peterové zasáhla srdce všech přítomných. Obsahem jejího vystoupení byl životní osud osobnosti dr. Richarda Federa, který v Brně působil od roku 1953 až do své smrti v roce 1970. V době holokaustu přišel o všechny své nejbližší, ale přesto se nikdy svému smutku nepoddával, ale naopak poskytoval útěchu potřebným… Atmosféru podvečera asi nejlépe vystihuje na závěr vyslovený postřeh a otázka jedné z návštěvnic: Jak se Vy sama jako psychoterapeutka, která má obdobnou zkušenost, vyrovnáváte s tou tíhou, kterou na vás nakládají ostatní a přesto se stále usmíváte? V mých očích jste pokračovatelkou odkazu dr. Federa, protože i vy rozdáváte útěchu a naději těm, kteří se na vás obracejí! Jak jednoduše vyslovený hold oběma…
 
20230524_180926.jpg
Načíst více

Konec galerie

Studenti na Vídeňské

Je pro nás potěšitelné, že výstava Nositelé paměti, která buden a Vídeňské instalována až do poloviny června, neunikla pozornosti pedagogů, kteří hledají pro své žáky a studenty interaktivníf ormy výuky. V úterý 2. 5. tak výstavu navštívili studenti z brněnského Gymnázia tř. Kpt. Jaroše, které nejenom s výstavou samotnou, ale také s projektem vzniku Moravského židovského muzea Mehrin seznámil Martin Reiner. Studenti pak individuálně začali naslouchat výpovědím pamětníků i zkoumat dobové listiny a dokumenty, které jsou ve výstavě umístěny. Někteří z nich pak svou reflexi zaznamenali i do knihy návštěv…
20230502_093214.jpg
Načíst více

Konec galerie

Povstání ve varšavském ghettu

Heroický čin nevelkého množství lidí, kteří měli být zařazeni do posledního transportu a rozhodli se zemřít s hlavou vztyčenou, je světu poměrně dobře znám.
U příležitosti 80. výročí začátku povstání (19. dubna 1943) jsme přesto pozvali na Vídeňskou 14 historika Jiřího Friedla, který mluvil velmi zasvěceně nejen o povstání, ale o celé historii ghetta a života v něm. Herec Národního divadla Brno Vladimír Krátký četl ukázky z Deníky varšavského
ghetta, jehož autorem není nikdo jiný než Adam Czerniaków, dlouholetý předseda místní židovské obce a pak i Judenratu, který se staral o chod ghetta. Czerniakówův život končí tragicky: otráví se ve své kanceláři cyankáli, když zjistí, že nedokáže zabránit transportům a likvidaci ghetta.
Drobnou událostí v rámci mimořádně zajímavého večera, který zasvěceně moderovala Táňa Klementová, byla účast Edity Krystýnkové, která se ve varšavském ghettu narodila a strávila zde první dva roky života. Fotil jako obvykle Vít Mádr.

1-1-scaled.jpg
Načíst více

Konec galerie

Portrét Anny Löwy

V pátek 14. dubna zažil Malý Mehrin něco mimořádného. Ze Spojených států přiletěla Ann Altman, která se sice narodila už po válce v anglickém Bristolu, ale v jejím rodokmenu najdeme hned několik významných moravských židovských rodů. Žádný z jejích čtyř prarodičů nepřežil holokaust, ale babička Anna Löwy (z rodiny znojemského pivovarníka Rudolfa Wotzilky) zůstala s přeživšími dál na krásném portrétním obraze. Když se Ann Altman předloni dozvěděla, že v Brně vzniká Moravské židovské muzeum Mehrin, vstoupila s námi v kontakt, nabídla svou pomoc, a po nějakém čase se rozhodla, že portrét své babičky věnuje muzeu. Osobně ho přivezla, povídala si při té příležitosti s novináři a večer na Vídeňské i s návštěvníky slavnostního aktu předání obrazu.
Děkujeme, a vnímáme to jako závazek!

23-0071-029-nahled.jpg
23-0071-079-nahled.jpg
23-0071-105-nahled.jpg
23-0071-118-nahled.jpg
Načíst více

Konec galerie

Návštěva ministra kultury

1. dubna navštívil naše „prozatímní“ muzeum ministr kultury ČR Martin Baxa. Výstavou Nositelé paměti ho provedl osobně její autor Martin Šmok. Ministr přišel i se svou ženou a zdržel se u nás přes hodinu, takže jsme měli dost času probrat i řadu otázek týkajících se budoucnosti celého projektu a jeho podpory ze strany ministerstva, potažmo vlády. Přestože ekonomická situace země není v důsledku covidové epidemie, války na Ukrajině a následné energetické krize příznivá, je jasné, že jsme jako země dostatečně silní, abychom ji ustáli a nerezignovali na dobré a zároveň důležité věci jako je třeba právě zbudování Moravského židovského muzea. Setkání nás každopádně naplnilo nadějí a optimismem; je zjevné, že podporu Martina Baxy náš projekt má.

No Images Found!

Představení brněnského IWalku

Dokumentarista Martin Šmok připravil pro Brno hned dvě virtuální procházky jeho židovskou minulostí, z nichž jedna je už v tuto chvíli plně k dispozici. Brno se tak nyní přiřadilo k necelé desítce míst v České republice, která už mají svůj IWalk, čímž dalo zejména učitelům a studentům
k dispozici skvělou pomůcku při výuce lokálních dějin. Mobilní aplikace s názvem IWalk je volně ke stažení v Google Play (pro chytré telefony
s operačním systémem Android) nebo v Apple Store pro iPhony. 27. března přijel Martin Šmok své dílko představit návštěvníkům Malého Mehrinu, a během besedy se ukázalo, že i v publiku jsou pamětnice, které ještě zažili osobně Bena Benariho; jednoho z virtuálních průvodců. Diváci měli možnost shlédnout i část dosud nepublikovaného IWalku č.2. Dík patří USC Shoah Foundation, spolku OpenEye, Meetingu Brno a firmě SAKO, a.s., která na
vznik brněnského IWalku finančně přispěla. Stejně jako Nadační fond Mehrin, který celou věc inicioval.

No Images Found!

Ochutnávka vín z vinařství Hafner

Ladislav Polák je z Bratislavy, kde se svou ženou od roku 1993 provozovali košer restauraci Chez David. Do Brna přijeli prezentovat výborná košer vína dolnorakouského vinaře Julia Hafnera, a to právě v den prezidentské inaugurace. Dlužno říct, že komentované degustace patří k těm šťastným akcím, odkud lidé odcházejí v dobré náladě a v lepším případě i o něco chytřejší. Tentokrát bylo o důvod víc pozvednout radostně číš, a excelentní brandy, která přišla na závěr, celý povedený večer vhodně korunovala! Mimochodem, Hafnerovo víno, které znají ve čtyřiceti zemích světa, můžete sami ochutnat na každé akci, kterou v Malém Mehrinu pořádáme.

No Images Found!

Přednáška americké spisovatelky Kathi Diamant

Přednáška americké spisovatelky Kathi Diamant, autorky bestselleru Kafka’s Last Love o Doře Diamant, byla prvním testem našeho prostoru na Vídeňské v „sálové“ úpravě. Třicet židliček, které máme k dispozici, bylo plně obsazených, a dalších deset lidí se nějak poskládalo okolo, takže jsme si ověřili, kde jsou zhruba meze našich kapacitních možností! (A následně ještě nějaké židličky přikoupili.:-)) Povídání o poslední (krátké, ale velmi významné) lásce Franze Kafky bylo poutavé, zábavné i jímavé. Přestože trvalo hodinu a půl, publikum setrvalo až do konce jako jeden muž. Za nevšední zážitek děkujeme nejen autorce (a jejímu manželovi, který nakonec obsluhoval obrázky), ale také Juditě Matyášové, která vše zprostředkovala, Katce Báňové, která skvěle tlumočila, a nakonec Vítu Mádrovi, který pro nás pořídil tyto hezké fotografie.

23-0040-121-nahled.jpg
23-0040-133-nahled.jpg
23-0040-151-nahled.jpg
23-0040-153-nahled.jpg
23-0040-156-nahled.jpg
23-0040-160-nahled.jpg
Načíst více

Konec galerie

Vernisáž, slavnostní zahájení

Vernisáž výstavy Martina Šmoka Nositelé paměti, která byla zároveň slavnostním zahájením provozu muzea, se vydařila. Přinejmenším v tom smyslu, že neselhala technika a že se dostavila většina pozvaných, včetně vzácných hostů, jakými byli Karel Ellinger (nar. 1928), který přežil
Osvětim a několik dalších koncentračních táborů, Milan Uhde, primátorka Statutárního města Brna Markéta Vaňková, starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl, ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček a řada dalších. Nechyběl autor výstavy ani autor architektonického návrhu podoby muzea Radim Horák, vedoucí ateliéru Kamkab!net. Na zdar Malého Mehrinu jsme si připili s Táňou Klementovou a ředitelkou „prozatímního“ muzea Jitkou Královou.
Fotil Vít Mádr a kamera či tyč s mikrofonem patřily štábu Moniky Rychlíkové, která o Malém Mehrinu točí půlhodinový dokument pro pořad Babylon.

23-0038-122-nahled.jpg
23-0038-179-nahled.jpg
23-0038-145-nahled.jpg
23-0038-175-nahled.jpg
23-0038-164-nahled.jpg
23-0038-210-nahled.jpg
Načíst více

Konec galerie

Výstava a interiér

Dopoledne před vernisáží přišel na Vídeňskou 14 náš kamarád a výborný fotograf Petr Soldán a za hodinu nám udělal sérii profesionálních záběrů interiéru s již instalovanou výstavou Martina Šmoka Nositelé paměti. Nebudeme tudíž už muset použít ani vizualizace architektonického návrhu ani naše vlastní roztomile amatérské snímky z mobilu. Obrázku je spousta a budeme je určitě postupně při různých příležitostech vytahovat jako králíky z klobouku; teď alespoň taková první ochutnávka.

No Images Found!