Malý Mehrin

Zapojení protektorátní policie do perzekuce a deportací Židů v Čechách a na Moravě -přednáška rakouského historika Niklase Perziho

Zapojení protektorátní policie do perzekuce a deportací Židů v Čechách a na Moravě – přednáška rakouského historika Niklase Perziho pondělí 24. června v 18 hodin Historici a badatelé dlouho líčili pronásledování, vyvlastňování, deportace a vyvražďování českých a moravských Židů jako akce, které iniciovali a prováděli výhradně němečtí okupanti. Někteří současní badatelé, jako Wolf Gruner nebo Benjamin Frommer, již tento obraz korigovali a sledovali roli různých orgánů a úřadů v protektorátu – českých i etnicky německých – od prezidenta a ústřední vlády a zemských úředníků až po okresní úřady. V návaznosti na výše zmíněné se přednáška historika Niklase Perziho zaměří na to, do jaké míry se protektorátní bezpečnostní složky podílely nejen na deportacích, ale také na prosazování protižidovských zákonů a nařízení a na vyhledávání a zatýkání Židů. Uvidíme, že prakticky v každé fázi perzekuce se židovské oběti s protektorátními úředníky setkávaly. Niklas Perzi, historik se zaměřením na dějiny českých zemí ve 20. století. Vedoucí vědecký pracovník Centra pro výzkum historických migrací (ZHMFF) při Institutu pro dějiny venkova (IGLR) v St. Pöltenu, spolukoordinátor a spolueditor bilaterální knihy Sousedé. Přednáška se uskuteční v německém jazyce s českým překladem. Vstupné dobrovolné. Zdroj: Archiv Jaroslava Čvančary

cs_CZCzech